Santa Ana College

 09/12/2023

Website: www.sac.edu/isp

School Founded inp: 1915

Location: Santa Ana

Closest Major City: Orange

LInstitution Type: 3

Program Offered: 2

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation:

Old Dominion University

 09/12/2023

Website: https://www.odu.edu/

School Founded inp: 1930

Location: Norfolk, Virginia

Closest Major City: Washington, D.C.

LInstitution Type: 2

Program Offered:

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation:

East Carolina University (ECU)

 23/11/2023

Website: https://www.ecu.edu/

School Founded inp: 1907

Location: NC, USA

Closest Major City:

LInstitution Type: 2

Program Offered:

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation:

Lake Mary Preparatory School

 19/10/2023

Website: www.lakemaryprep.com

School Founded inp: 1999

Location: Lake Mary

Closest Major City: Orlando

LInstitution Type: 5

Program Offered: 7

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 13

Type of Accreditation:

PLC Pathways (Presbyterian Ladies’ College) and PLC Arrmidale (Y1 - Y12)

 16/09/2023

Website: https://plcpathways.nsw.edu.au/

School Founded inp: 1887

Location: Armidale

Closest Major City: Sydney

LInstitution Type: 5

Program Offered: 1,6,7,12

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 5

Type of Accreditation:

Woodbury University

 31/08/2023

Website: https://woodbury.edu/

School Founded inp: 1884

Location: Burbank, California

Closest Major City: Los Angeles

LInstitution Type: 2

Program Offered: 3,4

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 17

Type of Accreditation:

Berlin School of Business and Innovation

 21/08/2023

Website: https://www.berlinsbi.com/

School Founded inp:

Location: Berlin

Closest Major City:

LInstitution Type: 2

Program Offered: 3,4,5

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation:

University of St. Thomas

 19/08/2023

Website: www.stthomas.edu/intl

School Founded inp: 1885

Location: Thành phố St. Paul, Bang Minnesota, Mỹ

Closest Major City: Minneapolis và St. Paul

LInstitution Type: 2

Program Offered:

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 16

Type of Accreditation: #137 National University (U.S News & World Report)

Northeastern Illinois University

 15/08/2023

Website: http://www.neiu.edu/

School Founded inp: 1867

Location: Chicago, Illinois, USA

Closest Major City: tọa lạc tại khu vực Tây Bắc thành phố Chicago, thành phố lớn thứ 3 Hoa Kỳ

LInstitution Type: 2

Program Offered: 3,4

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation:

St. Norbert College

 15/08/2023

Website: http://www.snc.edu/

School Founded inp: 1898

Location: De Pere, Wisconsin, USA

Closest Major City: Green Bay, Wisconsin, USA

LInstitution Type: 2

Program Offered:

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation:

University of Wisconsin–Milwaukee

 11/08/2023

Website: https://uwm.edu/cie/international-admissions/

School Founded inp: 1956

Location: Milwaukee, Wisconsin

Closest Major City: cách Chicago 90 phút

LInstitution Type: 2

Program Offered: 1,3,4

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation: 1 trong 131 trường đại học nghiên cứu hàng đầu quốc gia thông qua Bảng phân loại Carnegie về các trường đại học nghiên cứu số 1 tại Mỹ

Seattle Colleges

 11/08/2023

Website: intl.seattlecolleges.edu

School Founded inp: 1966

Location: Seattle

Closest Major City: Seattle

LInstitution Type: 3

Program Offered: 1,2,3,10,12

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 16

Type of Accreditation: N/A

University of Central Arkansas

 07/08/2023

Website: uca.edu

School Founded inp: 1907

Location: Arkansas, USA

Closest Major City: Little Rock

LInstitution Type: 2

Program Offered: 1,2,3,4,5

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 15

Type of Accreditation:

Elmhurst University

 04/08/2023

Website: www.elmhurst.edu

School Founded inp: 1871

Location: Elmhurst, Illinois

Closest Major City: Chicago

LInstitution Type: 2

Program Offered: 1,3,4

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation: Top 10 các trường đại học tốt nhất ở Trung Tây (U.S. News & World Report)

Tio Business School

 04/08/2023

Website: www.tio.nl/en

School Founded inp: 1969

Location: Amsterdam/Rotterdam/Utrecht/Eindhoven, The Netherlands

Closest Major City: Amsterdam/ Rotterdam

LInstitution Type: 2

Program Offered: 3,4

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation: Trường đại học khoa học ứng dụng quy mô nhỏ tốt nhất ở Hà Lan (theo Tài liệu hướng dẫn Giáo dục bậc cao năm 2021), Chương trình cử nhân tốt nhất ở Hà Lan về ngành Quản lý khách sạn, Kinh doanh, Du lịch

The University of Arizona_CESL

 03/08/2023

Website: http://www.cesl.arizona.edu/

School Founded inp: 1885

Location: Tucson, Arizona, U.S.A.

Closest Major City: Phoenix

LInstitution Type: 1

Program Offered: 1,4,5,8,9,10

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 18

Type of Accreditation:

The Woodstock Academy

 31/07/2023

Website: http://www.woodstockacademy.org/

School Founded inp: 1801

Location: Woodstock, CT

Closest Major City: Boston, Connecticut

LInstitution Type: 5

Program Offered:

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 13

Type of Accreditation: Niche

University of Central Missouri

 31/07/2023

Website: www.ucmo.edu

School Founded inp: 1871

Location: Warrensburg, Missouri

Closest Major City: Kansas, bang Missouri

LInstitution Type: 2

Program Offered:

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation:

Macarthur Anglican School

 28/07/2023

Website: https://www.macarthur.nsw.edu.au/

School Founded inp: 1984

Location: Cobbitty, NSW

Closest Major City: Sydney

LInstitution Type: 5

Program Offered: 7

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 6

Type of Accreditation: 57 ở bang NSW

Washington Academy

 13/07/2023

Website: http://www.washingtonacademy.org/

School Founded inp: 1792

Location: Maine, US

Closest Major City: Bangor Maine

LInstitution Type: 5

Program Offered: 6

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation:

Asian Institute of Hotel Management (AIHM)

 10/07/2023

Website: https://www.aihm.education

School Founded inp: 2019

Location: 9th Floor, 257/6 Riverside Plaza Bangkok, Charoen Nakorn Road, Thonburi, Bangkok, Thailand

Closest Major City: Bangkok

LInstitution Type: 2

Program Offered: 3

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 17

Type of Accreditation:

Our Lady of Good Counsel High School

 08/07/2023

Website: olgchs.org/globalprograms

School Founded inp: 1958

Location: Olney, Maryland, USA

Closest Major City: Washington, DC

LInstitution Type: 5

Program Offered: 7

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 13

Type of Accreditation: Niche

BHMS Business and Hotel Management School Switzerland

 03/07/2023

Website: https://www.bhms.ch

School Founded inp: 1998

Location: Gütschstrasse 2-6, CH-6003 Luzern, Switzerland

Closest Major City: Zurich

LInstitution Type: 2

Program Offered: 1,3,4,5,9,10

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 18

Type of Accreditation: 5 Star Institution by QS Star Rating

Marshall University

 29/06/2023

Website: www.marshall.edu

School Founded inp: 1837

Location: West Virginia, USA

Closest Major City: Charleston, WV (80.5 cây); Lexington, KY (204.4 cây); Cincinnati, OH (239.8 cây); Columbus, OH (236.

LInstitution Type: 2

Program Offered: 1,3,4

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation:

NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI (NABA)

 12/06/2023

Website: https://www.naba.it/en/

School Founded inp: 1980

Location: Italy - Milan and Rome

Closest Major City: Milan and Rome

LInstitution Type: 2

Program Offered: 3,4,8,9

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation:

Bethany Lutheran College

 15/05/2023

Website: https://blc.edu/

School Founded inp: 1911

Location:

Closest Major City:

LInstitution Type: 2

Program Offered:

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation:

University of North Texas

 06/05/2023

Website: www.unt.edu - http://international.unt.edu/content/future-international-students

School Founded inp: 1890

Location: Denton, Texas

Closest Major City: Dallas-Fort Worth

LInstitution Type: 2

Program Offered: 5

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation:

Southwest Minnesota State University

 05/05/2023

Website: https://www.smsu.edu/

School Founded inp: 1967

Location: Marshall, MN

Closest Major City: Minneapolis

LInstitution Type: 2

Program Offered: 3,4

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 17

Type of Accreditation:

Kennedy Catholic High School

 02/05/2023

Website: https://www.kennedyhs.org/international-students/thai-clone-vn

School Founded inp: 1966

Location: Burien, Washington

Closest Major City: Seattle

LInstitution Type: 5

Program Offered: 6,7

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 14

Type of Accreditation: #42 Trường trung học Công giáo tốt nhất ở Pennsylvania

Lake Ridge Academy

 12/04/2023

Website: https://www.lakeridgeacademy.org/

School Founded inp: 1963

Location: North Ridgeville, Ohio

Closest Major City:

LInstitution Type: 5

Program Offered: 7

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation:

 

Copyright 2018 Capstone Vietnam