Old Dominion University

 09/12/2023

Website: https://www.odu.edu/

School Founded inp: 1930

Location: Norfolk, Virginia

Closest Major City: Washington, D.C.

LInstitution Type: 2

Program Offered:

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation:

East Carolina University (ECU)

 23/11/2023

Website: https://www.ecu.edu/

School Founded inp: 1907

Location: NC, USA

Closest Major City:

LInstitution Type: 2

Program Offered:

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation:

Woodbury University

 31/08/2023

Website: https://woodbury.edu/

School Founded inp: 1884

Location: Burbank, California

Closest Major City: Los Angeles

LInstitution Type: 2

Program Offered: 3,4

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 17

Type of Accreditation:

University of St. Thomas

 19/08/2023

Website: www.stthomas.edu/intl

School Founded inp: 1885

Location: Thành phố St. Paul, Bang Minnesota, Mỹ

Closest Major City: Minneapolis và St. Paul

LInstitution Type: 2

Program Offered:

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 16

Type of Accreditation: #137 National University (U.S News & World Report)

Northeastern Illinois University

 15/08/2023

Website: http://www.neiu.edu/

School Founded inp: 1867

Location: Chicago, Illinois, USA

Closest Major City: tọa lạc tại khu vực Tây Bắc thành phố Chicago, thành phố lớn thứ 3 Hoa Kỳ

LInstitution Type: 2

Program Offered: 3,4

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation:

St. Norbert College

 15/08/2023

Website: http://www.snc.edu/

School Founded inp: 1898

Location: De Pere, Wisconsin, USA

Closest Major City: Green Bay, Wisconsin, USA

LInstitution Type: 2

Program Offered:

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation:

University of Wisconsin–Milwaukee

 11/08/2023

Website: https://uwm.edu/cie/international-admissions/

School Founded inp: 1956

Location: Milwaukee, Wisconsin

Closest Major City: cách Chicago 90 phút

LInstitution Type: 2

Program Offered: 1,3,4

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation: 1 trong 131 trường đại học nghiên cứu hàng đầu quốc gia thông qua Bảng phân loại Carnegie về các trường đại học nghiên cứu số 1 tại Mỹ

University of Central Arkansas

 07/08/2023

Website: uca.edu

School Founded inp: 1907

Location: Arkansas, USA

Closest Major City: Little Rock

LInstitution Type: 2

Program Offered: 1,2,3,4,5

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 15

Type of Accreditation:

Elmhurst University

 04/08/2023

Website: www.elmhurst.edu

School Founded inp: 1871

Location: Elmhurst, Illinois

Closest Major City: Chicago

LInstitution Type: 2

Program Offered: 1,3,4

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation: Top 10 các trường đại học tốt nhất ở Trung Tây (U.S. News & World Report)

University of Central Missouri

 31/07/2023

Website: www.ucmo.edu

School Founded inp: 1871

Location: Warrensburg, Missouri

Closest Major City: Kansas, bang Missouri

LInstitution Type: 2

Program Offered:

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation:

Marshall University

 29/06/2023

Website: www.marshall.edu

School Founded inp: 1837

Location: West Virginia, USA

Closest Major City: Charleston, WV (80.5 cây); Lexington, KY (204.4 cây); Cincinnati, OH (239.8 cây); Columbus, OH (236.

LInstitution Type: 2

Program Offered: 1,3,4

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation:

Bethany Lutheran College

 15/05/2023

Website: https://blc.edu/

School Founded inp: 1911

Location:

Closest Major City:

LInstitution Type: 2

Program Offered:

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation:

University of North Texas

 06/05/2023

Website: www.unt.edu - http://international.unt.edu/content/future-international-students

School Founded inp: 1890

Location: Denton, Texas

Closest Major City: Dallas-Fort Worth

LInstitution Type: 2

Program Offered: 5

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation:

Southwest Minnesota State University

 05/05/2023

Website: https://www.smsu.edu/

School Founded inp: 1967

Location: Marshall, MN

Closest Major City: Minneapolis

LInstitution Type: 2

Program Offered: 3,4

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 17

Type of Accreditation:

San Francisco State University

 09/02/2023

Website: https://oip.sfsu.edu/future

School Founded inp: 1899

Location: San Francisco, California

Closest Major City: San Francisco

LInstitution Type: 2

Program Offered: 1,3,4,5

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 18

Type of Accreditation: Xếp hạng 1 trong 50 trường Cao Đẳng Biến Đổi nhất Hoa Kỳ

Ohio University

 06/02/2023

Website: https://www.ohio.edu

School Founded inp: 1804

Location: Athens, Ohio, USA

Closest Major City: Columbus

LInstitution Type: 2

Program Offered: 1,2,3

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 17

Type of Accreditation:

State University of New York, Plattsburgh - SUNY Plattsburgh

 03/02/2023

Website: http://www.plattsburgh.edu/international

School Founded inp: 1889

Location: Plattsburgh, NY

Closest Major City:

LInstitution Type: 2

Program Offered: 3,4

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 17

Type of Accreditation:

Kent State University

 24/11/2022

Website: http://www.kent.edu/

School Founded inp: 1910

Location: Ohio

Closest Major City: Akron

LInstitution Type: 2

Program Offered: 1,3,4,9,10,11

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 18

Type of Accreditation:

Western Washington University - Intensive English Program

 25/08/2022

Website: http://www.wwu.edu/iep

School Founded inp: 1893

Location: Bellingham, Washington, USA

Closest Major City: Seattle, WA USA và Vancouver, BC CAN

LInstitution Type: 2

Program Offered: 1,3,4,6,7,8,9,10,11

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 17

Type of Accreditation: #4 trường tốt nhất ở miền Tây, xếp hạng của US News and World Report

Rochester Institute of Technology

 13/08/2022

Website: https://www.rit.edu/admissions/international

School Founded inp: 1829

Location: Rochester, New York

Closest Major City: Rochester, New York

LInstitution Type: 2

Program Offered: 1,3,4

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 16

Type of Accreditation: #24 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tốt nhất ở Mỹ; #64 Trường Cao đẳng Quay phim và Nhiếp ảnh Tốt nhất ở Mỹ

University of Arizona

 10/08/2022

Website: https://www.arizona.edu/

School Founded inp:

Location: Tucson, Arizona

Closest Major City:

LInstitution Type: 2

Program Offered:

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation:

Montana State University, Bozeman

 09/08/2022

Website: www.montana.edu

School Founded inp: 1893

Location: Bozeman, Montana

Closest Major City: Salt Lake City, UT

LInstitution Type: 2

Program Offered: 1,2,3,4

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 17

Type of Accreditation:

SCAD (Savannah College of Art and Design)

 21/07/2022

Website: www.scad.edu

School Founded inp: 1978

Location: Atlanta, Lacoste (Pháp), Savannah và chương trình trực tuyến

Closest Major City:

LInstitution Type: 2

Program Offered: 1,3,4

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation:

Midway University

 14/02/2022

Website: https://www.midway.edu/

School Founded inp: 1847

Location: Kentucky, USA

Closest Major City: Lexington

LInstitution Type: 2

Program Offered: 3,4

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation: Đại học Midway gần đây đã được công nhận bởi một số bảng xếp hạng quốc gia. Đây là Liên kết để xem lại tất cả các bảng xếp hạng: https://www.midway.edu/about-midway/our-story/rankings/

Pacific University Oregon

 28/10/2021

Website: http://www.pacificu.edu/

School Founded inp: 1849

Location: Forest Grove, Oregon

Closest Major City: Portland, Oregon

LInstitution Type: 2

Program Offered: 10

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 17

Type of Accreditation: No. 1 Research Institution in the Pacific Northwest - National Science Foundation

St. John's University

 19/10/2021

Website: http://www.stjohns.edu/

School Founded inp: 1870

Location: New York

Closest Major City: New York

LInstitution Type: 2

Program Offered: 1,2,3,4,5,8,11

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation:

New York Institute of Technology

 19/10/2021

Website: https://www.nyit.edu/

School Founded inp:

Location: New York

Closest Major City:

LInstitution Type: 2

Program Offered:

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation:

Southern New Hampshire University

 14/10/2021

Website: https://www.snhu.edu/student-experience/international-experience

School Founded inp: 1932

Location: Manchester, NH

Closest Major City: Boston, Massachusetts

LInstitution Type: 2

Program Offered: 1,3,4

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation:

California State University, Northridge, The Tseng College

 11/09/2021

Website: www.csun.edu

School Founded inp: 1958

Location: Los Angeles, California

Closest Major City: Los Angeles

LInstitution Type: 2

Program Offered: 1,3,4,5

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation: Top 20 Public Schools, Westcoast

Purdue University Northwest

 18/08/2021

Website: https://www.pnw.edu/

School Founded inp:

Location: Indiana

Closest Major City:

LInstitution Type: 2

Program Offered:

Co-ed or Single Sex: Cả Nam và Nữ

Minimum Age Requirement: 0

Type of Accreditation:

 

Copyright 2018 Capstone Vietnam