Thông tin chung

Giới thiệu về trường

Chúng tôi sẽ giúp bạn chọn một chương trình học, trong khuôn viên hoặc trực tuyến. Khi bạn tốt nghiệp, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm kiếm các cơ hội nghề nghiệp.

Đại học Sullivan là một tổ chức tư nhân đào tạo cao cấp nhằm cung cấp cơ hội làm giàu giáo dục cho sự phát triển trí tuệ, xã hội và nghề nghiệp của sinh viên. Cơ sở giáo dục cung cấp các chương trình giảng dạy chuyên nghiệp với sự gia tăng nghiêm ngặt từ chứng chỉ thông qua bằng cấp, liên kết, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Trong suốt chương trình giảng dạy, trường đại học muốn thúc đẩy sự phát triển của tư duy phê phán, giao tiếp bằng văn bản và viết tay có hiệu quả, hiểu biết về máy vi tính, và làm việc theo nhóm cũng như đánh giá cao việc học tập suốt đời, đa dạng văn hoá và thể hiện tính chuyên nghiệp trong mọi hoạt động. Ở bậc đại học, trường đại học cũng tìm cách thúc đẩy một nền văn hoá nghiên cứu.

Các giảng viên, nhân viên và chính quyền của trường đại ...

tổ chức tư nhân đào tạo cao cấp nhằm cung cấp cơ hội làm giàu giáo dục cho sự phát triển trí tuệ, xã hội và nghề nghiệp của sinh viên. Cơ sở giáo dục cung cấp các chương trình giảng dạy chuyên nghiệp với sự gia tăng nghiêm ngặt từ chứng chỉ thông qua bằng cấp, liên kết, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Trong suốt chương trình giảng dạy, trường đại học muốn thúc đẩy sự phát triển của tư duy phê phán, giao tiếp bằng văn bản và viết tay có hiệu quả, hiểu biết về máy vi tính, và làm việc theo nhóm cũng như đánh giá cao việc học tập suốt đời, đa dạng văn hoá và thể hiện tính chuyên nghiệp trong mọi hoạt động. Ở bậc đại học, trường đại học cũng tìm cách thúc đẩy một nền văn hoá nghiên cứu.

Các giảng viên, nhân viên và chính quyền của trường đại học Sullivan tin rằng các cá nhân đủ điều kiện nên có cơ hội để theo học việc đào tạo chính quy tại cơ sở được họ lựa chọn. Chúng tôi hoan nghênh những sinh viên tìm kiếm những thách thức giáo dục như vậy. Trường cung cấp môi trường học tập lấy học sinh làm trung tâm nhằm tạo điều kiện cho học sinh xác định được mục tiêu cuộc sống và phương tiện để đạt được những mục tiêu đó. Đại học thúc đẩy nền văn hoá giảng dạy xuất sắc trong toàn bộ cơ sở, được tăng cường bởi nền văn hoá nghiên cứu ở trình độ đại học và cũng khuyến khích các giảng viên, sinh viên, cán bộ và nhân viên tham gia vào các hoạt động dịch vụ và các dự án nâng cao chất lượng cuộc sống trong địa phương và các cộng đồng xung quanh. Sau khi hoàn thành một chương trình, trường đại học sẽ trợ giúp việc làm cho sinh viên tốt nghiệp.

[Xem tiếp]

Hạn nộp hồ sơ

Kỳ Thu
Kỳ Đông
Kỳ Xuân
Kỳ Hè
Nộp hồ sơ quanh năm

Các trường Đại học hàng đầu học sinh nhập học sau khi tốt nghiệp

1 University of Toronto
2 University of Ottawa
3 University of Waterloo
4 McMaster University
5 York University

Điểm trung bình SAT của sinh viên tốt nghiệp:

0

Trang web học thuật

Các hoạt động ngoai khóa ưa chuộng

1 Các câu lạc bộ và tổ chức
2 Dã ngoại
3 Tổ chức sự kiện
4 Giờ cộng đồng
5 Hoạt động thể thao

Kiểm tra trình độ tiếng anh

KHÔNG
TOEFL PBT/iBT/CBT - 0
IELTS - 0
SSAT - 0
SLEP - 0
SLATE - 0
Khác

Bài thi Tiếng Anh đầu vào

Tổng số học sinh

Tổng số 200
Học sinh quốc tế 100
Học sinh Việt Nam 1
Tỉ lệ học sinh/ giáo viên

Chương trình hè

Độ tuổi Grade 6-10
Thời gian From July 4 to July 29 or August 2 to August 29
Hạn nộp hồ sơ 31/03
Chi phí theo tuần (Đô-la Mỹ)
Các thông tin khác

Học bổng cho học sinh/sinh viên Quốc tế

KHÔNG

Khoảng:

Hỗ trợ tài chính khác dành cho học sinh quốc tế

KHÔNG

Lựa chọn nhà ở

Nội trú KHÔNG
Gia đình bản xứ
Dịch vụ tìm nhà
Học sinh quốc tế được được yêu cầu ở tại trường KHÔNG

Chi phí ước tính []

Học phí 14,400
Sách vở: 200
Bảo hiểm y tế: 600
Ăn ở: 0
Chi phí khác: 1000
Tổng: (¤1)
 

Copyright 2018 Capstone Vietnam