Thông tin chung

Giới thiệu về trường

 

St. Johnsbury Academy là sự kết hợp của nguồn lực, cơ sở vật chất hiện đại của các trường nội trú hàng đầu thế giới và sự quan tâm, cách tiếp cận giảng dạy riêng cho mỗi cá nhân học sinh của các trường nội trú quy mô nhỏ chất lượng cao. Chúng tôi có chương trình đào tạo vô cùng đa dạng và trải rộng trên nhiều lĩnh vực, gồm 220 khóa học, 26 chương trình Nâng cao (AP), 40 khóa học về Mỹ thuật và Nghệ thuật biểu diễn, Kỹ sư, chương trình giảng dạy tiếng Anh bốn bậc và giảng dạy 4 ngoại ngữ: tiếng Latin, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nhật.

 

 

 

...
của các trường nội trú quy mô nhỏ chất lượng cao. Chúng tôi có chương trình đào tạo vô cùng đa dạng và trải rộng trên nhiều lĩnh vực, gồm 220 khóa học, 26 chương trình Nâng cao (AP), 40 khóa học về Mỹ thuật và Nghệ thuật biểu diễn, Kỹ sư, chương trình giảng dạy tiếng Anh bốn bậc và giảng dạy 4 ngoại ngữ: tiếng Latin, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nhật.

 

 

 

[Xem tiếp]

Hạn nộp hồ sơ

Kỳ Thu
Kỳ Đông
Kỳ Xuân
Kỳ Hè
Nộp hồ sơ quanh năm

Các trường Đại học hàng đầu học sinh nhập học sau khi tốt nghiệp

1 University of Vermont
2 Suffolk University
3 UC Berkeley
4 University of Illinois Urbana Champaign
5 Syracuse University

Điểm trung bình SAT của sinh viên tốt nghiệp:

0

Các khóa học AP/IB/Honors

AP 30
IB KHÔNG 0
HONORS KHÔNG 0

Kiểm tra trình độ tiếng anh

TOEFL PBT/iBT/CBT 0
IELTS - 0
SSAT - 0
SLEP 0
SLATE - 0
Khác

Bài thi Tiếng Anh đầu vào

Tổng số học sinh

Tổng số 950
Học sinh quốc tế 200
Học sinh Việt Nam 1
Tỉ lệ học sinh/ giáo viên 8:1

Chương trình hè

KHÔNG
Độ tuổi
Thời gian
Hạn nộp hồ sơ
Chi phí theo tuần (Đô-la Mỹ)
Các thông tin khác

Học bổng cho học sinh/sinh viên Quốc tế

KHÔNG

Khoảng:

Hỗ trợ tài chính khác dành cho học sinh quốc tế

Lựa chọn nhà ở

Nội trú
Gia đình bản xứ KHÔNG
Dịch vụ tìm nhà KHÔNG
Học sinh quốc tế được được yêu cầu ở tại trường

Chi phí ước tính [US Dollar (USD - $)]

Học phí 61,400
Sách vở: 0
Bảo hiểm y tế: 2,000
Ăn ở: 0
Chi phí khác: 5000
Tổng: ¤0
 

Copyright 2018 Capstone Vietnam