Thông tin chung

Giới thiệu về trường

Hạn nộp hồ sơ

Kỳ Thu
Kỳ Đông
Kỳ Xuân 28/02
Kỳ Hè
Nộp hồ sơ quanh năm

Các trường Đại học hàng đầu học sinh nhập học sau khi tốt nghiệp

1 University of Texas at Austin
2 Texas A&M University
3 UCLA
4 U Penn
5 SMU

Tỷ lệ phần trăm tốt nghiệp

100

Điểm trung bình SAT của sinh viên tốt nghiệp:

1423

Các khóa học AP/IB/Honors

AP 27
IB KHÔNG 0
HONORS KHÔNG 0

Trang web học thuật

Kiểm tra trình độ tiếng anh

TOEFL PBT/iBT/CBT 0
IELTS 0
SSAT 0
SLEP - 0
SLATE - 0
Khác

Bài thi Tiếng Anh đầu vào

Tổng số học sinh

Tổng số 700
Học sinh quốc tế 100
Học sinh Việt Nam 15
Tỉ lệ học sinh/ giáo viên 9:1

Chương trình hè

KHÔNG
Độ tuổi
Thời gian
Hạn nộp hồ sơ
Chi phí theo tuần (Đô-la Mỹ)
Các thông tin khác

Học bổng cho học sinh/sinh viên Quốc tế

KHÔNG

Khoảng:

Hỗ trợ tài chính khác dành cho học sinh quốc tế

Lựa chọn nhà ở

Nội trú
Gia đình bản xứ KHÔNG
Dịch vụ tìm nhà KHÔNG
Học sinh quốc tế được được yêu cầu ở tại trường

Chi phí ước tính

Học phí 50,995
Sách vở: 400
Bảo hiểm y tế: 1,995
Ăn ở: 0
Chi phí khác: 3380
Tổng: ¤0
 

Copyright 2018 Capstone Vietnam