Thông tin chung

Giới thiệu về trường

Hạn nộp hồ sơ

Kỳ Thu 15/09
Kỳ Đông
Kỳ Xuân 15/12
Kỳ Hè
Nộp hồ sơ quanh năm

Các trường Đại học hàng đầu học sinh nhập học sau khi tốt nghiệp

1 Boston University
2 Northeastern
3 University of Massachusetts
4 Berklee School of Music
5 Boston College

Tỷ lệ phần trăm tốt nghiệp

20

Điểm trung bình SAT của sinh viên tốt nghiệp:

1250

Các khóa học AP/IB/Honors

AP KHÔNG 0
IB 80
HONORS 40

Kiểm tra trình độ tiếng anh

KHÔNG
TOEFL PBT/iBT/CBT - 0
IELTS - 0
SSAT - 0
SLEP - 0
SLATE - 0
Khác

Bài thi Tiếng Anh đầu vào

Tổng số học sinh

Tổng số 210
Học sinh quốc tế 25
Học sinh Việt Nam 4
Tỉ lệ học sinh/ giáo viên 1:6

Chương trình hè

Độ tuổi 10-20
Thời gian 2-6 weeks
Hạn nộp hồ sơ
Chi phí theo tuần (Đô-la Mỹ)
Các thông tin khác

Học bổng cho học sinh/sinh viên Quốc tế

Khoảng:

Hỗ trợ tài chính khác dành cho học sinh quốc tế

Lựa chọn nhà ở

Nội trú
Gia đình bản xứ KHÔNG
Dịch vụ tìm nhà KHÔNG
Học sinh quốc tế được được yêu cầu ở tại trường KHÔNG

Chi phí ước tính [US Dollar (USD - $)]

Học phí 38,000
Sách vở: 500
Bảo hiểm y tế: 0
Ăn ở: 20,000
Chi phí khác: 500
Tổng: ¤0
 

Copyright 2018 Capstone Vietnam