Thông tin chung

Giới thiệu về trường

Trong suốt lịch sử của trường, Học viện Thornton đã hoan nghênh và giáo dục sinh viên từ gần và xa thông qua hợp đồng công cộng và nhập học riêng. Là một trường độc lập, Học viện Thornton được điều hành bởi Hội đồng Quản trị Tự quản và hoạt động độc lập với ban giám hiệu và khu học chánh địa phương. Học viện Thornton được Hiệp hội các trường học và Cao đẳng New England (NEASC) công nhận và tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Ủy ban Các trường độc lập của NEASC, được coi là tiêu chuẩn về đảm bảo chất lượng vàng. Sự độc lập của Học viện Thornton cung cấp cho chúng ta sự tự chủ để đổi mới, đồng thời giữ đúng truyền thống, giá trị và sứ mệnh chuẩn bị sinh viên cho một thế giới đang thay đổi.

...
ên từ gần và xa thông qua hợp đồng công cộng và nhập học riêng. Là một trường độc lập, Học viện Thornton được điều hành bởi Hội đồng Quản trị Tự quản và hoạt động độc lập với ban giám hiệu và khu học chánh địa phương. Học viện Thornton được Hiệp hội các trường học và Cao đẳng New England (NEASC) công nhận và tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Ủy ban Các trường độc lập của NEASC, được coi là tiêu chuẩn về đảm bảo chất lượng vàng. Sự độc lập của Học viện Thornton cung cấp cho chúng ta sự tự chủ để đổi mới, đồng thời giữ đúng truyền thống, giá trị và sứ mệnh chuẩn bị sinh viên cho một thế giới đang thay đổi.

[Xem tiếp]

Hạn nộp hồ sơ

Kỳ Thu
Kỳ Đông
Kỳ Xuân
Kỳ Hè
Nộp hồ sơ quanh năm

Các trường Đại học hàng đầu học sinh nhập học sau khi tốt nghiệp

1 Massachusetts Institute of Technology (MIT)
2 Johns Hopkins University
3 Parsons School of Design
4 Cornell University
5 UCLA

Điểm trung bình SAT của sinh viên tốt nghiệp:

0

Các khóa học AP/IB/Honors

AP 28
IB KHÔNG 0
HONORS 42

Trang web học thuật

Kiểm tra trình độ tiếng anh

KHÔNG
TOEFL PBT/iBT/CBT 0
IELTS - 0
SSAT - 0
SLEP - 0
SLATE - 0
Khác

Bài thi Tiếng Anh đầu vào

Tổng số học sinh

Tổng số 1600
Học sinh quốc tế 200
Học sinh Việt Nam 26
Tỉ lệ học sinh/ giáo viên 11:1

Chương trình hè

Độ tuổi 11-17
Thời gian July-August every year
Hạn nộp hồ sơ Rolling
Chi phí theo tuần (Đô-la Mỹ) $1500/week
Các thông tin khác https://www.thorntonacademy.org/summeratta/international-camps

Học bổng cho học sinh/sinh viên Quốc tế

KHÔNG

Khoảng:

Hỗ trợ tài chính khác dành cho học sinh quốc tế

Lựa chọn nhà ở

Nội trú
Gia đình bản xứ
Dịch vụ tìm nhà
Học sinh quốc tế được được yêu cầu ở tại trường KHÔNG

Chi phí ước tính [US Dollar (USD - $)]

Học phí 48,000
Sách vở: 0
Bảo hiểm y tế: 1,800
Ăn ở: 0
Chi phí khác: 4500
Tổng: ¤0
 

Copyright 2018 Capstone Vietnam