Thông tin chung

Giới thiệu về trường

* Là trường nội trú dự bị cho Lớp 7-12 và Sau lớp 12, và là trường học ban ngày cho Lớp Pre-K3-12 và Sau lớp 12.

* 31 khóa học AP (Khoá xếp lớp nâng cao) với nhiều môn học, học sinh có thể qua đó nâng cao trình độ và chuẩn bị cho đại học.

* 70% giảng viên có bằng cấp cao (Thạc sĩ trở lên) với hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy. Trong số đó nhiều giảng viên cũng đồng thời làm cố vấn và huấn luyện viên của câu lạc bộ / tổ chức.

* Chương trình SAC: Đối với những học sinh đã quyết định về lĩnh vực mà họ muốn tập trung vào ở bậc đại học, các chương trình SAC (Chương trình chuyên sâu) tập trung vào 7 môn chính trong chương trình chuẩn bị cho đại học kéo dài bốn năm bắt đầu từ Lớp 9.

* 100% là tỷ lệ chấp nhận đại học,  vào các trường bao gồm Princeton, Harvard, Yale, Đại học California tại Berkeley, v.v...

pan>

* 31 khóa học AP (Khoá xếp lớp nâng cao) với nhiều môn học, học sinh có thể qua đó nâng cao trình độ và chuẩn bị cho đại học.

* 70% giảng viên có bằng cấp cao (Thạc sĩ trở lên) với hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy. Trong số đó nhiều giảng viên cũng đồng thời làm cố vấn và huấn luyện viên của câu lạc bộ / tổ chức.

* Chương trình SAC: Đối với những học sinh đã quyết định về lĩnh vực mà họ muốn tập trung vào ở bậc đại học, các chương trình SAC (Chương trình chuyên sâu) tập trung vào 7 môn chính trong chương trình chuẩn bị cho đại học kéo dài bốn năm bắt đầu từ Lớp 9.

* 100% là tỷ lệ chấp nhận đại học,  vào các trường bao gồm Princeton, Harvard, Yale, Đại học California tại Berkeley, v.v...

* 41 câu lạc bộ và hiệp hội: Ngoài học thuật vẫn là trọng tâm hàng đầu, Trường cũng có nhiều hoạt động ngoại khoá cho học sinh, gồm thể thao, dịch vụ cộng đồng, câu lạc bộ, và các hoạt động sau giờ học, giúp thúc đẩy tình bạn, giúp học sinh khám phá niềm đam mê mới bên ngoài lớp học, và chuẩn bị tốt cho cuộc sống đại học.

[Xem tiếp]

Hạn nộp hồ sơ

Kỳ Thu
Kỳ Đông
Kỳ Xuân
Kỳ Hè
Nộp hồ sơ quanh năm

Các trường Đại học hàng đầu học sinh nhập học sau khi tốt nghiệp

1 University of Pennsylvania
2 University of Florida
3 Georgetown University
4 Duke University
5 University of California at Berkeley

Tỷ lệ phần trăm tốt nghiệp

10

Điểm trung bình SAT của sinh viên tốt nghiệp:

1220

Các hoạt động ngoai khóa ưa chuộng

1 Kỹ sư
2 Nhạc kịch
3 Kinh doanh
4 Âm nhạc
5 Nghệ thuật

Kiểm tra trình độ tiếng anh

KHÔNG
TOEFL PBT/iBT/CBT - 0
IELTS - 0
SSAT - 0
SLEP - 0
SLATE - 0
Khác

Bài thi Tiếng Anh đầu vào

Tổng số học sinh

Tổng số 1300
Học sinh quốc tế 400
Học sinh Việt Nam 8
Tỉ lệ học sinh/ giáo viên 15:1

Chương trình hè

Độ tuổi 3-18
Thời gian 4 weeks
Hạn nộp hồ sơ
Chi phí theo tuần (Đô-la Mỹ)
Các thông tin khác

Học bổng cho học sinh/sinh viên Quốc tế

KHÔNG

Khoảng:

Hỗ trợ tài chính khác dành cho học sinh quốc tế

Lựa chọn nhà ở

Nội trú
Gia đình bản xứ KHÔNG
Dịch vụ tìm nhà KHÔNG
Học sinh quốc tế được được yêu cầu ở tại trường KHÔNG

Chi phí ước tính [US Dollar (USD - $)]

Học phí 54,775
Sách vở: 0
Bảo hiểm y tế: 2,350
Ăn ở: 0
Chi phí khác: 0
Tổng: ¤57,125